Mahatma Gandhi

Čovječanstvo je jedno. Postoje razlike među rasama, ali ukoliko je jadna rasa viša, utoliko više ima i dužnosti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate