Rabindranath Tagore

Ljudi su grozni, čovjek je dobar.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate