Johann Wolfgang von Goethe

Umjetnikovo je da stvara, a ne da govori.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate