Ralf Waldo Emerson

Život nije nikada tako kratak da ne bi bilo dosta vremena za ljubaznost.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate