Henri Bergson

Sadašnjost ne sadržava ništa više osim prošlosti, i ono što se nalazi u posljedici već je postojalo u uzroku.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate