Perijandar

S prijateljima budi isti kad su u sreći i u nesreći.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate