Sean Adams

Rad je dio života, ne njegov smisao.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate