Galileo Galilei

Svaku je istinu lako razumjeti jednom kada je otkrivena – bitno je otkriti ju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate