Joseph Ratzinger

Ljubav je srce čitava morala, srce sama bitka i njegovo najdublje počelo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate