Blaise Pascal

Pravda bez sile je anarhija; sila bez pravde je tiranija.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate