Benjamin Disraeli

Ljudi koji vide budućnost uvijek su za života progonjeni, a nakon smrti pokradeni.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate