Josh Billings

Šutnju je nemoguće pobiti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate