Maksim Gorki

Dobra je svađa bolja od lošega mira.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate