Charles Caleb Colton

Ambicija je zapravo pohlepa za moći.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate