Stjepan Radić

Tuđa sila postala je sveopćim narodnim zlom, komu se svi moramo otimati složno, mudro i odvažno.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate