George Bernard Shaw

Da nije ništa pogrešno u svijetu ne bismo imali što raditi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate