Andro Vid Mihičić

Teško je gaziti zemlju bez uporišta u oblacima. Samo tragači otkrivaju istinu, blago, sebe i svjetove.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate