Talmud

Društvo i obitelj nalik su na neku palaču; ako palači oduzmeš jedan temeljni kamen onda se sve počne urušavati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate