Halil Džubran

Šutnji sam se naučio od brbljavaca, trpeljivosti od netrpeljivih, ljubaznosti od neljubaznih. Tim učiteljima ne smijem biti nezahvalan.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate