Ludwig Borne

Tajna je moći u spoznaji da su drugi plašljiviji od nas.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate