Jean Paul Sartre

Politika ne mora biti poštena, povijest mora.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate