Antun Branko Šimić

Slava starosti, ali onoj koja miruje, onaj koja mudro šuti kada više ne zna mudro govoriti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate