Jean Anthelme Brillat Savarin

Budućnost nacije ovisi o načinu na koji se hrani.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate