Joseph Ratzinger

Kako možemo komunicirati s Bogom ako ne komuniciramo među sobom.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate