Jean Paul Sartre

Čovjek je osuđen da bude slobodan; jer jednom kad je bačen u svijet, odgovoran je za sve što uradi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate