Rabindranath Tagore

Ili vatru u djelo ili djelo u vatru.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate