Publilius Syrus Publilije

Onaj koji živi u samoći može graditi vlastite zakone.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate