Martin Seligman

Pesimisti tumače svaki neuspjeh istim riječima kojima optimisti tumače uspjeh – on prožima, trajan je i osoban.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate