Francis Bacon

Znanje je moć.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate