Toma Akvinski

Griješi onaj koji smatra da ropstvo obuhvaća cijelog čovjeka. Jer je njegov bolji dio pošteđen toga. Naime, tijela služe i gospodar im naređuje, a duh je podvrgnut svome vlastitom pravu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate