Charles Nicolle

Prilika je sklona samo onima koji joj udvaraju.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate