Gerhard Kocher

Boksanje je opasno, ali barem pogađate pravu osobu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate