Alex Osborn

Kreativnost je tako nježan cvijet da pohvale potiču njegov cvat dok ga obeshrabrivanje često uguši u zametku.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate