Buckminster Fuller

Nikada ne možete naučiti manje, možete samo naučiti više.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate