Andrew Matthews

Naša misija u životu nije promijeniti svijet – naša je misija promijeniti nas same.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate