Demokrit

Dobročinstvo treba primati imajući na umu uzvratiti još veća.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate