Peter Drucker

Dobar statističar sumnja u sve brojke.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate