Nancy Astor

Kazna uspjeha je da će vam početi dosađivati ljudi koji su vas ranije prekoravali.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate