Seth Godin

Ukus je drugi naziv za svjetonazor.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate