Immanuel Kant

Ljudi čiji su postupci motivirani jedino korišću skloni su pretvaranju; u vjeri su licemjeri, u ophođenju laskavci, a u politici prevrtljivci.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate