Marguerite Yourcenar

Ja Bogom nazivam ono što je istodobno najdublje u nama i najudaljenije od naših slabosti i grešaka.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate