Henore de Balzac

Slava je otrov koji treba uzimati u malim dozama.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate