Gilbert Keith Chesterton

Ne oslobađaj devu tereta njezine grbe; time što bi je oslobodio, sam bi morao postati deva.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate