Aleksandar Solženjicin

Ako je čovjek neprestano oprezan, može li uopće ostati čovjekom.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate