Orhan Pamuk

Bolest je Božja i ako je čovjeku sudbina umrijeti, umrijet će.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate