Herodot

S novcem si zmaj, bez novca crv.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate