Sándor Márai

Čovjek polako dođe do toga da razumije svijet i onda umre.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate