All Gore

Brbljavost bi trebalo zamijeniti rječitošću.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate