Mahatma Gandhi

Prema mome skromnom mišljenju, ne surađivati sa zlom u jednoj je mjeri obaveza kao i surađivati s dobrim.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate