Lao Tse

Zao jezik koji nije kažnjen ujutro, učinit će zlo djelo uvečer.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate